CDA: Risico’s medische implantaten schokkend hoog

CDA: Risico’s medische implantaten schokkend hoog

CDA: Risico’s medische implantaten schokkend hoog 665 374 Esther de Lange

CDA: Risico’s medische implantaten schokkend hoog

Eén van de onthullingen van de “implant files”, het onderzoek van verschillende internationale journalisten naar de risico´s van medische implantaten, is dat er sinds 2013 in België 72 incidenten hebben plaatsgevonden met implantaten waarbij de patiënt overleden is. CDA-Europarlementariër Esther de Lange vindt dit ontoelaatbaar en heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie over de situatie in andere lidstaten, zoals Nederland.

Veel van deze incidenten zijn wel gemeld, maar niet openbaar gemaakt. Esther de Lange: “Dat er zo gemakkelijk wordt omgegaan met mensenlevens vind ik ronduit schokkend. In Nederland zijn artsen gelukkig vanaf januari 2019 verplicht implantaten te registeren. Ook in de EU is een wet aangenomen die vanaf 2020 in alle lidstaten het toezicht op implantaten verbetert, maar de informatie over mogelijke risico´s voor patiënten zelf kan veel beter. Die moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarom heb ik er bij de Europese Commissie op aangedrongen uiterlijk in maart een overzicht te publiceren van incidenten met implantaten in Europese lidstaten. Ik wil ook weten of er vergelijkbare cijfers zijn in de Nederlandse zorg.”

De Lange heeft de Commissie ook verzocht om werk te maken van betere registratie van implantaten. “Dat we implantaten gebruiken die de Amerikanen op hun eigen markt weigeren, is van de zotte. Daarnaast hebben de journalisten aanwijzingen gevonden dat, in ieder geval in België, bedrijven artsen betalen voor het gebruik van hun merk implantaten. In een ontwikkeld land als het onze moet je als patiënt blindelings kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg, zonder belangenverstrengeling. Een heupvervangende operatie of het plaatsen van een pijnpomp is vaak al ingrijpend genoeg voor mensen, daar horen geen zorgen over de kwaliteit van het implantaat bij te komen. Zowel de gezondheidsinspecties als de patiënt hebben recht op meer en betere informatie over de herkomst en kwaliteit van de implantaten. Een eerste stap hierin is bijvoorbeeld het Europa-breed invoeren van unieke identificatienummers voor implantaten die gekoppeld zijn aan nationale registers” aldus De Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange