CDA: Noodsteun Europa voor aanpak corona

CDA: Noodsteun Europa voor aanpak corona

CDA: Noodsteun Europa voor aanpak corona 2000 1333 Esther de Lange

De Europese Commissie komt morgenochtend met economische noodmaatregelen vanwege de coronacrisis. Die komen volgens het CDA geen dag te vroeg. CDA-delegatieleider Esther De Lange: “Toen er een wereldwijd graantekort dreigde, schafte Europa razendsnel de verplichte braaklegging af. Dat soort doortastende maatregelen hebben we nu ook nodig.” Concreet verwacht het CDA dat er maatregelen worden genomen om de economische stabiliteit te garanderen, strategische medische voorraden te vergroten, en tijdelijk al te strikte regels voor zogenaamde ‘vliegslots’ op te schorten.

Hiermee doet de Commissie volgens De Lange wat ze kan. “Het is zuur om te zien dat op het gebied van reisadviezen, de medische aanpak, schoolsluitingen, publieke evenementen et cetera er zeer uiteenlopende maatregelen worden genomen in de lidstaten – ook in vergelijkbare situaties. Die ene lijn waar de EVP-fractie al sinds het begin toe oproept is helaas ver te zoeken doordat landen onvoldoende gegevens uitwisselen en vooral vast willen houden aan hun nationale bevoegdheden.”

Het CDA zal er alles op zetten deze wetswijzigingen zo snel mogelijk door het Parlement te krijgen. “Dit is geen moment voor scorebordpolitiek maar juist betrouwbaar bestuur. Daarom dringen we aan op een spoedzitting van het Europees Parlement op 25 maart, zodat de lidstaten er 26 maart meteen mee akkoord kunnen gaan.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange