CDA: nieuws en content makers beter belonen voor hun werk

CDA: nieuws en content makers beter belonen voor hun werk

CDA: nieuws en content makers beter belonen voor hun werk 1920 1115 Esther de Lange

Vandaag heeft de Commissie juridische in het Europees Parlement gestemd over de hervorming van auteursrechten op het internet. CDA-delegatieleider Esther de Lange is tevreden met de uitkomst van de stemming: “De oude wetgeving stamt uit 2001. In internetjaren is dat een mensenleven. De manier waarop wij communiceren, nieuws vergaren en audio en video consumeren is radicaal veranderd. Hierdoor zijn de traditionele bronnen zoals kranten financieel onder grote druk komen te staan. We plegen op dit moment roofbouw op onze media door ze geen perspectief te bieden op een eerlijke prijs voor hun werk. Het wordt dus hoog tijd dat online platforms een wettelijke verantwoordelijkheid gaan krijgen om rechthebbenden zoals muzikanten, journalisten en uitgevers van een eerlijke vergoeding te voorzien.”

De Commissie juridische zaken heeft onder andere gestemd voor het vergoeden van online artikelen die vaak deels worden gebruikt door online platforms voor commerciële doeleinden (de snippets, artikel 11) en het verkleinen van het inkomstenverschil tussen de producenten van de content en de platforms die deze content verspreiden en gebruiken (value gap, artikel 13). Online platforms worden verplicht gesteld om ofwel auteursrechten af te kopen, ofwel maatregelen te nemen om ervoor te waken dat deze rechten worden nagekomen. “Het kan niet zo zijn dat een uitgever inkomsten misloopt, wanneer ik op websites als Google news al de essentie van artikelen begrijp zonder het oorspronkelijke artikel te hoeven openen. Als we het verdienmodel van mediaproducenten niet aanpassen aan de digitale werkelijkheid worden onze media bedreigd en uiteindelijk komt daarmee het functioneren van onze democratie in het geding.”

Voor het CDA is het tegelijkertijd van groot belang dat de wetgeving niet doorschieten. Esther de Lange: “Ik heb mij dan ook afgelopen jaren er voor ingezet om deze hyperlinks expliciet uit te zonderen en er voor te zorgen dat deze wetgeving zich enkel richt op platforms die geld verdienen met andermans producten. Het delen van links moet gewoon mogelijk blijven. En ook Wikipedia of iCloud horen niet onder deze regeling te vallen.”

In de Industriecommissie, die advies geeft aan de Commissie juridische zaken, heeft De Lange zich ook ingezet voor het uitzonderen van onderzoeksinstellingen als het gaat om tekst en datamining. “Big data heeft een enorm potentieel voor onderzoekers en beleidsmakers. Bij het onderzoek naar betere medicijnen of meer efficiënte zonnepanelen is het nodig dat wetenschappelijke onderzoekers vrije toegang tot dit proces behouden. Zodra men echter voor commerciële doeleinden tekst of data gebruikt, dan zou men verplicht moeten zijn de makers van de tekst of data te vergoeden.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange