CDA: niet morrelen aan unanimiteit belastingen

CDA: niet morrelen aan unanimiteit belastingen

CDA: niet morrelen aan unanimiteit belastingen 2126 1412 Esther de Lange

PERSBERICHT

Vandaag stemde de TAX3-commissie, de speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement die financiële misdaden, belastingontwijking en belastingparadijzen onderzoekt, over haar eindconclusies. Het CDA stemde tegen het rapport.

Europarlementariër Esther de Lange was als lid van deze commissie nauw betrokken bij het rapport en voelde zich uiteindelijk genoodzaakt om tegen te stemmen: “Het rapport legt de vinger op de zere plek, daar waar het gaat om gouden visa in bijvoorbeeld Cyprus en Malta. Dit zijn investeringsprogramma’s waarmee personen van buiten de EU het verblijfsrecht in, of zelfs de nationaliteit van een lidstaat kunnen verkrijgen door te investeren in dat land. Deze praktijken brengen grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van de Unie. Het Europese burgerschap mag niet in de uitverkoop. Daarnaast pleit het rapport voor een hardere en meer grensoverschrijdende aanpak van witwassen, dat nu nog niet effectief genoeg wordt aangepakt, onder andere door gebrekkige informatie-uitwisseling.”

De Lange: “Het rapport bevat dus veel terechte aanbevelingen, maar schiet helaas op een aantal doorslaggevende punten door. De belangrijke strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking wordt misbruikt om te morrelen aan de unanimiteit op belastinggebied. Het loslaten van de unanimiteit in de Raad als het om Nederlandse belastinginkomsten gaat, blijft voor het CDA een rode lijn. Uit principe en omdat het draagvlak voor de EU wordt ondermijnd wanneer andere landen, tegen onze wil, beslissen wat er met Nederlands belastinggeld gebeurt. Om die reden stemden wij als CDA, ondanks de vele goede aanbevelingen, toch tegen het rapport.”

Het rapport van de TAX3-commissie wordt nu in stemming gebracht in de tweede plenaire vergadering van het Europees Parlement in maart.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange