CDA: Na Brexit moet EP kleiner

CDA: Na Brexit moet EP kleiner

CDA: Na Brexit moet EP kleiner 1280 723 Esther de Lange

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de samenstelling van het Europees Parlement na de volgende verkiezingen. CDA-delegatieleider Esther de Lange, stemde voor een verkleining van het EP zodra de Brexit een feit is: “Het EP gaat terug van 751 naar 705 leden, waarbij de resterende 27 zetels gebruikt worden voor een terechte correctie. Nederland is nu ondervertegenwoordigd in het EP. Het is daarom een goede zaak dat Nederland en andere middelgrote landen er zetels bij krijgen.”

Tegelijkertijd heeft het EP zich ook uitgesproken tegen het gebruiken van de vrijgekomen zetels voor een Europese transnationale lijst. De Lange: “Het is ons gelukkig gelukt dit voorstel weg te stemmen. Stemmen op bekende Europeanen klinkt voor sommigen misschien aantrekkelijk maar in de praktijk zal het de afstand tussen burgers en de Europese Unie alleen maar vergroten. Bij verkiezingen stemmen Nederlanders toch vooral op Nederlanders, Italianen op Italianen en Duitsers op Duitsers. Het zou bovendien vooral in het belang zijn van de grote landen, omdat hun kandidaten in de praktijk bovenaan de kieslijst zullen staan.”

Tijdens dezelfde stemming heeft het Europees Parlement zich ook uitgesproken over het Spitzenkandidaten proces. Hiermee kiezen de Europese politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingen wie ze kandideren als voorzitter van de Europese Commissie. “Hoe dan ook heeft een nieuwe Commissievoorzitter een meerderheid nodig in het Europees Parlement. Door de kandidaten van te voren aan te wijzen voorkom je benoemingen in achterkamertjes en breng je een werkbare meerderheid na de verkiezingen een stap dichterbij.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange