CDA: klimaatplannen en slim industriebeleid moeten hand in hand gaan

CDA: klimaatplannen en slim industriebeleid moeten hand in hand gaan

CDA: klimaatplannen en slim industriebeleid moeten hand in hand gaan 1500 1123 Esther de Lange

Vandaag presenteert de Commissie Von der Leyen haar ‘Green Deal’. CDA-klimaatwoordvoerder en EVP-vicevoorzitter Esther de Lange (CDA) vertegenwoordigt de EVP in het debat hierover in het Europees Parlement vanmiddag: “Dit is Europa’s ‘man-op-de-maan’-moment: als eerste continent klimaatneutraal zijn – dat is een ambitieuze opgave, die we alleen voor elkaar krijgen als we het op de juiste manier aanpakken. Onze motivatie is duidelijk: het is onze morele plicht om een schone planeet achter te laten voor volgende generaties. Voor het CDA is dit niet zomaar een deal, maar een plechtige belofte aan onze kinderen en kleinkinderen. Duidelijk is ook dat we meer impact hebben als we dit in Europa samendoen. Maar dan moeten we er wel in slagen om mensen mee te nemen bij deze plannen. Met alleen verboden en belastingen gaan we de wereld niet redden. De plannen hebben alleen kans van slagen als ze banen opleveren, nieuwe investeringen aantrekken en de rekening niet leggen bij degenen met de smalste beurs. We moeten geen klimaatschreeuwers zijn, maar klimaat-‘nerds’ die met oplossingen komen die goed zijn voor het klimaat én onze economie”.

Voor het CDA staat buiten kijf dat de klimaatplannen hand in hand moeten gaan met slim industriebeleid. Tom Berendsen, CDA-woordvoerder Industrie, energie en innovatie: “deze ambitieuze plannen bieden kansen voor onze industrie. Als we het goed doen schakelen we over op een duurzamer energiesysteem en creëren we hiermee ook de banen voor de toekomst. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hier volop van profiteren, als ze tegelijkertijd ook beschermd worden tegen concurrentie van bedrijven die niet aan onze hoge standaarden hoeven te voldoen. We moeten ook meer investeren in innovatie en onderzoek, zodat we de ideeën en technologieën die nodig zijn voor deze transitie in de EU ontwikkelen en niet afhankelijk zijn van andere delen van de wereld”.

Verder wijzen de CDA-ers erop dat er meer werk gemaakt moet worden van klimaatdiplomatie, zolang de VS, China en India onze ambitie niet delen. Europa zou een klimaatambassadeur moeten instellen, met hetzelfde mandaat en gewicht als Brexitonderhandelaar Barnier. Eén man of vrouw die de slagkracht van de EU inzet om wereldwijd de verandering in gang te zetten die nu zo hard nodig is.

De plannen worden de komende maanden uitgewerkt in concrete voorstellen. De Lange: “Het venijn zit hem in de staart. De concrete beleidsvoorstellen moeten een sterke wetenschappelijke onderbouwing hebben en echt effect hebben voor economie én klimaat”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange