CDA: Junckerfonds is kans voor bedrijven en regio’s

CDA: Junckerfonds is kans voor bedrijven en regio’s

CDA: Junckerfonds is kans voor bedrijven en regio’s 1090 500 Esther de Lange

Vandaag stemt het Europees Parlement in met de oprichting van het Junckerfonds (EFSI). Met het fonds wil Europa minstens 315 miljard euro aan investeringen lostrekken bij grote investeerders. Het geld wordt vrijgemaakt voor projecten die zorgen voor duurzame groei en banen. In het plan is 75 miljard apart gezet voor het midden- en kleinbedrijf. “Het is een belangrijk signaal dat dit fonds niet alleen goed is voor de grote bedrijven, maar ook specifiek ambitieuze projecten van het MKB wil ondersteunen,” aldus de CDA-delegatie in het Europees Parlement.

Lambert van Nistelrooij, opinierapporteur in de Commissie Regionale zaken voor het fonds: “Het euvel van Europa is dat er voldoende geld op de plank ligt bij banken en private partijen, maar dat dit niet wordt geïnvesteerd in de gewone economie. Met de garantstelling van de Europese Investeringsbank (EIB) moet Europa de investeerders over de streep trekken. Ons bedrijfsleven is de moeite waard om Europees geld in te steken.”

Verschillende lidstaten hebben al bijgedragen aan het fonds. Voor Esther de Lange, woordvoerder Economische Zaken, is het zaak dat deze bijdragen niet structureel worden uitgezonderd van het begrotingstekort. “Dit fonds mag geen achterdeur zijn voor de begrotingsregels. Het geld moet bij de beste projecten terecht komen, niet bij de grootste landen.”

De CDA-delegatie is tot nog toe teleurgesteld in de opstelling van de Nederlandse regering. “De PvdA in Brussel wil dat Nederland 4 miljard leent om in het fonds te stoppen. De PvdA kan zich in de regering beter inzetten om geld uit het fonds te halen dan onze staatsschuld op te drijven. De ambitie ontbreekt tot nu toe in Den Haag om onze bedrijven en decentrale overheden te helpen bij het aantrekken van deze fondsen,” aldus de twee CDA-Europarlementariërs.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange