CDA: IS pleegt genocide op religieuze minderheden

CDA: IS pleegt genocide op religieuze minderheden

CDA: IS pleegt genocide op religieuze minderheden 1024 683 Esther de Lange

Het Europees Parlement heeft vandaag voor het eerst uitgesproken dat de barbaarse omgang van IS met christelijke minderheden gelijk staat aan genocide. Het Parlement in Straatsburg vraagt de veiligheidsraad dit ook te erkennen en de daders en verantwoordelijken door te verwijzen naar het internationale hof in Den Haag. Het CDA is verheugd met deze uitspraak: “Het heeft veel te lang geduurd voordat dit Parlement zich eindelijk durfde uit te spreken over deze zaak. IS wil alle religieuze minderheden en christenen in het bijzonder uit het Midden-Oosten verdrijven. Dat hebben sommige fracties tot nog toe niet onder ogen willen zien. Wij zijn blij dat dit nu eindelijk duidelijk gezegd wordt,” aldus CDA-delegatieleider Esther de Lange.

Het Europees Parlement pleit verder voor het aanstellen van een speciale vertegenwoordiger voor de religieuze vrijheid. Nu beschikt de EU al over een vertegenwoordiger voor de mensenrechten. Maar dat is onvoldoende stelt De Lange. “Het gaat niet goed met de vrijheid van religie in de wereld. We zien een toename van christenvervolgingen in Afrika en religieus extremisme in het Midden-Oosten. Christelijke minderheden worden verdreven uit gebieden waar ze al duizenden jaren leefden. We moeten meer doen om de specifieke dreiging tegen religieuze minderheden in de wereld aan te pakken.”

In de aangenomen resolutie staat verder dat de VN zich moet uitspreken voor het opzetten van ‘safe havens’ (veilige gebieden) waar de miljoenen vluchtelingen die nog in Syrië verblijven niet permanent hoeven te vrezen voor hun leven. “Religieuze minderheden in IS-gebieden moet vluchten of vrezen voor hun leven, dat is de dramatische situatie van dit moment. Het is daarom ook zeer teleurstellend dat de Syrische vredesbesprekingen na een paar dagen weer zijn afgebroken. De strijd tegen IS en de bescherming van vluchtelingen kan pas echt effectief plaatsvinden als er een politieke dialoog op gang komt tussen de strijdende partijen,” aldus De Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange