CDA: Investeren in Europese defensie-industrie hard nodig

CDA: Investeren in Europese defensie-industrie hard nodig

CDA: Investeren in Europese defensie-industrie hard nodig 1280 723 Esther de Lange

Vandaag heeft het Europarlement ingestemd met de oprichting van een investeringsprogramma ter ondersteuning van de Europese defensie-industrie. CDA-Europarlementariër en industriewoordvoerder Esther de Lange: “in een wereld die steeds onvoorspelbaarder lijkt te worden is slimmere Europese samenwerking tussen Europese krijgsmachten en de defensie-industrie eerder noodzaak dan bijzaak. Europa moet, bij voorkeur hand in hand met de NAVO, beter beslagen ten ijs komen. Europa moet op zichzelf kunnen bouwen. Ik ben dus blij dat we vandaag hebben ingestemd met dit investeringsprogramma dat strategische samenwerkingen tussen Europese defensiebedrijven van onderop zal gaan ondersteunen om zo meer kennis en innovatief defensiematerieel in Europa te kunnen ontwikkelen.”

Op initiatief van het CDA zijn er in de tekst voorzieningen opgenomen die het MKB een gunstigere positie geven ten opzichte van grote bedrijven als het aankomt op financiering. De Lange: “In Nederland bestaat de defensie-industrie voornamelijk uit MKB-bedrijven, in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Italië waar de industrie wordt gedomineerd door grote multinationals. Om te voorkomen dat alleen de grote jongens uit deze landen in aanmerking komen voor deze fondsen is het ons gelukt om een financieringsbonus aangenomen te krijgen voor projecten waar MKB-bedrijven bij betrokken worden. Dit biedt kansen voor Nederland.”

Voor de redactie:
De planning is om de eerste projecten in 2019 te kunnen financieren, voor de periode 2019-2020 gaat het om een investering van 500 miljoen euro. Vanaf 2020 wordt het budget een volwaardig Europees investeringsprogramma voor defensie van €1 miljard per jaar, aangevuld tot €5 miljard met investeringen van de lidstaten. Het geld komt uit bestaande middelen in de Europese begroting. Het fonds is bestemd voor projecten (ontwerp, prototypering, testen, certificering) waar minimaal drie bedrijven en drie lidstaten bij betrokken zijn, daarnaast zal een project een financieringsbonus ontvangen wanneer MKB-bedrijven bij het project betrokken worden. Samenwerking met ondernemingen uit derde landen (zoals binnenkort het VK) kan in principe, maar alleen de Europese bedrijven kunnen aanspraak maken op subsidies. Het eindproduct en de intellectuele eigendomsrechten blijven Europees. De ontwikkeling van vuurwapens die voornamelijk voor de export bestemd zijn, komt niet in aanmerking.

Dirk Gotink
Pers & Communicatie
CDA delegatie/EVP fractie
Europees Parlement
0032488465343

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange