CDA in belangrijke commissies Europarlement

CDA in belangrijke commissies Europarlement

CDA in belangrijke commissies Europarlement 980 280 Esther de Lange

Het CDA heeft donderdag plekken verworven in belangrijke commissies van het Europees Parlement. Delegatieleider Esther de Lange en haar CDA-collega´s zijn erg tevreden met de uitkomst van onderhandelingen. “Het geeft vertrouwen dat de vijf CDA-Europarlementsleden zoveel zware portefeuilles hebben bemachtigd. De CDA-kiezer krijgt waar voor zijn stem”.

De Lange: “Wij hadden in de campagne een heldere boodschap: voor Nederland, in Europa. Het is mooi dat we nu die portefeuilles hebben binnengehaald waar we voor Nederland veel kunnen betekenen. Nederland heeft grote belangen bij o.a. de euro, de interne markt, logistiek, energie en voedsel.”

De vijf CDA-Europarlementsleden krijgen zitting in de volgende commissies:

Esther de Lange: Economische en monetaire zaken (ECON), Industrie, Telecom en Energie (ITRE)
Wim van de Camp: Transport (TRAN), Internationale handel (INTA), Begrotingscontrole (CONT)
Jeroen Lenaers: Sociale zaken (EMPL), burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
Lambert van Nistelrooij: Regionaal beleid (REGI), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)
Annie Schreijer-Pierik: Milieubeheer, voedselveiligheid en volksgezondheid (ENVI), Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI), Visserij (PECH).

Wim van de Camp en Lambert van Nistelrooij zijn woensdag bovendien verkozen tot fractiecoördinator in respectievelijk de commissie Transport en de commissie Regionaal beleid. Zij coördineren op hun beleidsterreinen het standpunt namens alle 221 EVP-leden. Esther de Lange was vorige maand al verkozen tot vicevoorzitter van de EVP-fractie, de grootste fractie in het Europees Parlement.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange