CDA: harmonisering grondslag vennootschapsbelasting onverstandig

CDA: harmonisering grondslag vennootschapsbelasting onverstandig

CDA: harmonisering grondslag vennootschapsbelasting onverstandig 2126 1412 Esther de Lange

Vandaag stemde de Commissie Economische zaken in het Europees Parlement over het Europese wetsvoorstel voor de harmonisatie van vennootschapsbelasting in Europa. CDA-Europarlementariër Esther de Lange zal tegen het rapport stemmen. De Lange: “Het gelijktrekken van de grondslag voor de vennootschapsbelasting en de verdeling ervan over de verschillende lidstaten is een paardenmiddel waarvan de gevolgen onvoldoende duidelijk zijn.”

De Lange heeft met enkele collega’s een minderheidsstandpunt laten bijvoegen aan het rapport (zie onder). “De effecten van het voorstel op belastingontwijking dreigen minimaal te zijn en de potentiele schade aan de economie is groot, zeker voor kleinere landen. Dit wetsvoorstel is er voor en door grote landen doorheen gedrukt, zonder een duidelijke impact assessment per lidstaat. Het is dan ook geen toeval dat parlementariërs uit kleinere lidstaten bezwaar maken. Uit analyses van eerdere voorstellen weten we dat kosten van een dergelijke maatregel voor Nederland flink kunnen oplopen,” aldus De Lange.

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie heeft tot doel om belastingontwijking tegen te gaan. Het rapport van het Europees Parlement bevat wat het CDA betreft ook een aantal interessante suggesties, zoals het belasten van digitale activiteiten. De Lange: “De grote techreuzen betalen nu vaak maar in één of in een paar landen belasting, terwijl ze in alle landen van de wereld geld verdienen met hun data. Wat ons betreft gaan ook deze bedrijven belasting betalen in het land waar ze daadwerkelijk de omzet genereren.”

Gezien de benodigde unanimiteit in de Raad zullen ook de bezwaren van de minderheid, waaronder Nederland, meegenomen moeten worden. “Je kunt maar één keer ja zeggen in dit onderhandelingsproces; nu is daarvoor niet het juiste moment,” aldus De Lange.

Voor de redactie:

MINORITY OPINION
pursuant to Rule 52a (4) of the Rules of Procedure
by EPP Members Esther de Lange, Brian Hayes, Gunnar Hökmark
1. Although taxation is a Member State competence, the fight against tax avoidance and tax evasion demonstrates the need to enhance cooperation at a European level. This proposal for a Common Consolidated Corporate Tax Base, however, will only have a very minor impact on tackling tax avoidance and tax evasion, while the consequences on Member States’ economies will be very severe;
2. No sufficiently detailed country-by-country impact assessment has been conducted for either the CCTB or CCCTB, particularly in terms of the impact on Member States’ tax revenue. The proposed consolidation key in no way correctly represents the level of economic activity. The further changes suggested by this report call for a greater need for a new impact assessment with clear calculations on the consequences for each Member State;
3. Furthermore, aggressive tax planning by multinational companies is a global problem. The best way to tackle this problem is on an internationally agreed basis through the OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative;
4. Seven national parliaments have issued reasoned opinions objecting to the CCTB and CCCTB proposals due to reasons of subsidiarity and tax sovereignty. These concerns have not at all been taken into account in this report.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange