CDA: Grensoverschrijdende aanpak btw-fraude hard nodig

CDA: Grensoverschrijdende aanpak btw-fraude hard nodig

CDA: Grensoverschrijdende aanpak btw-fraude hard nodig 2126 1412 Esther de Lange

Vier oktober presenteerde de Europese Commissie nieuwe plannen om btw-fraude aan te pakken en gefaseerd (tot 2022) transacties btw-plichtig te maken in het land van verkoop, in plaats van in het land van bestemming. De Commissie doet geen voorstellen op het gebied van btw-tarieven, de hoogte van het tarief in het land waar de transactie plaatsvindt, blijft leidend.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange: “Het is voor mensen met kwade bedoelingen nu te eenvoudig om btw-fraude te plegen en op deze manier lopen de belastingdiensten tientallen miljarden euro’s per jaar mis. Dat moet stoppen. Belastingen zijn een nationale aangelegenheid en ik steun daarom de Commissie om zich hier niet te mengen in het beleid rondom de bepaling van tarieven, maar voor dit grensoverschrijdende probleem is een grensoverschrijdende oplossing nodig.”

De Europese Commissie voorziet een ‘one-stop-shop’ waardoor het voor bedrijven eenvoudig moet zijn het juiste btw-bedrag aan het juiste land over te dragen. In de eerste fase kunnen bedrijven die aan de voorwaarden voldoen een certificaat ontvangen waardoor ze met versimpelde regels kunnen handelen. “De huidige systemen zijn ontzettend ingewikkeld en zadelen bedrijven op met veel rompslomp. Wat ons betreft moeten deze voorstellen dus ook bijdragen aan het eenvoudiger maken van de procedures voor het bedrijfsleven,” aldus De Lange.

Het is nu nog mogelijk voor producten die verkocht worden in land A een hoog tarief te vragen en door het bedrijf juridisch te vestigen in land B met een lager tarief, het verschil in eigen zak te steken. Ook ´carrouselfraude´* waardoor er zelfs onterecht btw van de belastingdienst kan worden teruggevraagd is een groot probleem. Vooral handel in niet-tastbare goederen zoals digitale producten of CO2-emissierechten zijn gevoelig voor de fraude.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange