CDA: Geen onbezonnen herziening emissiehandel

CDA: Geen onbezonnen herziening emissiehandel

CDA: Geen onbezonnen herziening emissiehandel 1024 768 Esther de Lange

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met de hervorming van het emissiehandelssysteem. Met emissiehandel stimuleert de EU bedrijven en overheden om te investeren in schonere technologie en het terugbrengen van de uitstoot door CO2-uitstoot te beprijzen. CDA-energiewoordvoerder Esther de Lange: “Met deze hervorming mogen we niet onbezonnen te werk gaan. We moeten onze afspraken uit het Parijs-akkoord nakomen en tegelijkertijd onze concurrentiekracht en banen beschermen. Dat is vandaag gelukt.”

Doel van de hervorming is het duurder maken van CO2-uitstoot, vooral voor bedrijven die ook echt schoner zouden kunnen produceren. “We zien nu dat de prijs te laag is. Daarom stellen we voor om een flink deel van het overschot aan rechten sneller uit het systeem te halen en hiermee de prijs omhoog te duwen. Het is cruciaal dat de markt weer zijn werk gaat doen,” aldus de Lange.

Een deel van de opbrengst van de geveilde rechten zal worden geïnvesteerd in het helpen van sectoren om de transitie naar schonere productie te maken. “Als het schoner kan moeten we niet schromen bedrijven een stevige duw in de rug te geven. Tegelijkertijd moeten we ook niet naïef zijn. Mijn voorkeur gaat inderdaad uit naar schoon Europees staal inclusief werkgelegenheid, in plaats van gedumpt Chinees staal waar niemand in Europa een gezin van kan onderhouden.”

Met het rapport dat vandaag is aangenomen wordt ook de basis gelegd voor een systeem waar niet-Europese landen in de toekomst bij aan kunnen sluiten. De Lange: “Zelfs als wij in Europa alle uitstoot tot nul terugbrengen, blijft klimaatverandering een realiteit. De rest van de wereld, inclusief de Amerikanen, moeten mee blijven doen om echt resultaat te boeken.”

Belangrijk discussiepunt tijdens de onderhandelingen was de beschikbaarheid van vrije rechten voor bepaalde sectoren. CDA-landbouwwoordvoerder Annie Schreijer-Pierik: “Sommige sectoren hebben nu eenmaal meer last van internationale concurrentie dan anderen, de kunstmestsector bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat we onze bedrijven de nek omdraaien is het niet meer dan logisch dat we met succes gepleit hebben voor een gepaste bescherming van deze sectoren.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange