CDA: Europese defensiesamenwerking moet beter, maar hoeft niet altijd met alle 28

CDA: Europese defensiesamenwerking moet beter, maar hoeft niet altijd met alle 28

CDA: Europese defensiesamenwerking moet beter, maar hoeft niet altijd met alle 28 796 530 Esther de Lange

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar langverwachte visie op de toekomst van defensie in Europa. In het vierentwintig pagina’s tellende document worden drie mogelijke scenario’s variërend van vrijwillige samenwerking tot vergaande integratie. CDA-Europarlementariër Esther de Lange onderschrijft het belang van meer Europese samenwerking op het gebied van defensie, maar zet ook vraagtekens bij de visie van de Commissie.

“Met de toenemende dreiging vanuit Rusland en een steeds minder vanzelfsprekende Amerikaanse steun voor de NAVO is meer Europese defensiesamenwerking een logische stap. Ik vraag mij echter sterk af of dit met alle 28 (of binnenkort 27) lidstaten moet gebeuren. De Commissie is hier niet bepaald duidelijk in. We moeten niet vergeten dat eerdere pogingen om Europese samenwerking van bovenaf op te leggen zijn mislukt,” aldus De Lange. Ze wijst daarbij op het eerdere plan voor het oprichten van een Europese Defensie Gemeenschap dat in de jaren 50 in het Franse Parlement strandde.

Volgens De Lange is Europese defensiesamenwerking uiteraard broodnodig. De EU heeft weliswaar het op een na grootste defensiebudget ter wereld (na de VS), maar het Europese defensielandschap is simpelweg te versnipperd om internationaal een vuist te kunnen maken. Zo heeft Europa maar liefst 17 verschillende tanksystemen, tegenover slechts 1 binnen de VS. Er wordt veel dubbel werk verricht en er kan dan ook veel geld worden bespaard. Vooral op het gebied van cyberveiligheid en de bewaking van de buitengrenzen moeten de lidstaten hun krachten bundelen volgens de CDA-Europarlementariër. Gegevens over (cyber)veiligheid zouden volgens De Lange verplicht gedeeld moeten worden.

De Lange: “We moeten echter erkennen dat de verschillen tussen de lidstaten groot zijn. Daarom kan Nederland op sommige defensieterreinen op dit moment beter kiezen voor samenwerking met een klein aantal gelijkgezinde landen. De huidige samenwerking binnen de Koninklijke Nederlandse Marine met onder andere België is hier een goed voorbeeld van. Op dit moment kopen Nederland en België al gezamenlijk materieel in en worden onderhoud en training veelal samen geregeld. Dit systeem werkt uitstekend. De Europese Commissie moeten ook dergelijke kleinere groeperingen de ruimte bieden”.

Het Europees Parlement en de Raad zullen zich komende tijd buigen over de plannen van de Europese Commissie.

****

De CDA-delegatie in het Europees Parlement organiseert een speciale conferentie over dit thema op 23 juni a.s. op Fort Voordorp in de Provincie Utrecht. Gastsprekers zijn o.a. de Duitse staatssecretaris van Defensie Dr. Ralf Brauksiepe en Plv. Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen. Informatie + aanmelden: https://www.cda.nl/europa/europaconferentie/

***

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange