CDA: Europarlement veroordeelt Turkse confiscaties christelijk erfgoed

CDA: Europarlement veroordeelt Turkse confiscaties christelijk erfgoed

CDA: Europarlement veroordeelt Turkse confiscaties christelijk erfgoed 1280 723 Esther de Lange

Vandaag heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het de mensenrechtensituatie en de confiscaties van christelijk erfgoed in de regio Mardin veroordeelt. Esther de Lange is blij dat het Europarlement zich heeft uitgesproken en roept de Commissie op tot meer actie.

Esther de Lange “Ik ben blij dat op ons initiatief het Europees Parlement vandaag de confiscaties van Aramees erfgoed door de Turkse regering heeft veroordeeld. Het is zorgwekkend hoe President Erdogan christenen systematisch blijft wegpesten. Veel van hen waren al genoodzaakt te vluchten vanwege het oplaaiende geweld tussen de Turken en de Koerden in het gebied. Daar komt nu dus bij dat kerken, kloosters en begraafplaatsen onrechtmatig worden geconfisqueerd. Door de bouw van de Ilisudam dreigen ook van oorsprong Aramese dorpen te worden weggevaagd. Als we niet oppassen, dreigt een van de oudste takken van het christendom te verdwijnen uit dit gebied. “

De resolutie van het EP veroordeelt ook het misbruiken van terrorismewetgeving in Turkije voor het vervolgen van journalisten en oppositieleden die kritiek hebben geuit op de Turkse militaire operaties in Afrin. De Lange: “Het is al tijden duidelijk dat de lidmaatschapsgesprekken tussen de EU en Turkije niet meer geloofwaardig zijn en gestopt moeten worden. ”

Esther de Lange stelde vorig jaar ook al vragen aan de Europese Commissie over de confiscaties. Hierop zei Eurocommissaris Hahn dit aan de kaak te stellen in her jaarlijkse toetredingsrapport van de EU over Turkije*.

De resolutie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0082+0+DOC+XML+V0//NL

De vragen aan de Europese Commisse: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017-006701+0+DOC+XML+V0//NL

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange