CDA: Europa moet daadkrachtig optreden tegen oneerlijke handel

CDA: Europa moet daadkrachtig optreden tegen oneerlijke handel

CDA: Europa moet daadkrachtig optreden tegen oneerlijke handel 3564 2058 Esther de Lange

Vandaag hebben de handelsministers ingestemd met de nieuwe methodologie om dumpingpraktijken vast te stellen en aan te pakken. CDA-Europarlementariërs Esther de Lange en Wim van de Camp zijn tevreden met deze ontwikkeling, omdat Europa hiermee daadkrachtiger en effectiever op kan treden tegen oneerlijke handelspraktijken.

De nieuwe methodologie zal de Europese Commissie in staat stellen om sneller wanpraktijken te signaleren en actie te ondernemen door de introductie van duidelijkere definities en maatregelen. Esther de Lange, lid van de Industriecommissie: “We moeten zeker geen muur om Europa heen gaan bouwen, maar als er oneerlijke concurrentie plaatsvindt moet Europa wel daadkracht kunnen tonen. Chinese dumpingpraktijken, van met name staal, zetten op dit moment Europese banen onder druk. Wij zijn dan ook blij dat de lidstaten nu ook de noodzaak inzien, dat Europa zich beter moet kunnen weren tegen deze praktijken”.

Wim van de Camp lid van de commissie Internationale Handel: “Snelle en eerlijke signalering van dumpingpraktijken is essentieel om tijdig in te kunnen grijpen. Het is dan ook goed dat er in de tekst voorzieningen zijn opgenomen waardoor de Commissie bij de beoordeling of er sprake is van ´dumping´, ook de bevindingen en cijfers van de Europese industrie moet meenemen. Tot nu toe moest de Europese industrie te vaak lijdzaam toekijken.”

Nu de discussie nu in de Raad voltooid is, moet het Europees Parlement haar positie gaan bepalen, dat proces is naar verwachting nog voor de zomer afgerond.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange