CDA: Europa minder kwetsbaar voor abrupte gastekorten

CDA: Europa minder kwetsbaar voor abrupte gastekorten

CDA: Europa minder kwetsbaar voor abrupte gastekorten 3564 2058 Esther de Lange

Het Europees Parlement heeft vandaag tijdens de plenaire stemming de wetgeving bekrachtigd die Europa weerbaarder moet maken tegen abrupte gastekorten. Esther de Lange ziet het als een goede ontwikkeling in een, met name voor een land als Nederland dat in de komende jaren steeds meer om zich heen moet kijken km aan de gasvraag te blijven voldoen.

De nieuwe verordening zal het voor lidstaten makkelijker maken om elkaar bij te staan als abrupte gastekorten (dreigen te) ontstaan. De wetgeving introduceert een regionale aanpak voor wat betreft gasleveringen. “Lidstaten zullen vanaf nu in regionaal verband risicoanalyses, preventieve- en noodplannen opstellen en in noodsituaties zullen lidstaten elkaar moeten bijstaan om essentiĆ«le voorzieningen zoals ziekenhuizen en verwarmingen aan de praat te houden. Met name voor een land als Nederland dat in de toekomst steeds vaker om zich heen zal moeten kijken om aan de gasvraag te blijven voldoen zie ik dit als een belangrijke ontwikkeling” aldus energiewoordvoerder Esther de Lange

Volgens het TNO zal Nederland eerder dan verwacht, in 2021, netto-importeur van gas worden. Esther de Lange: de wetgeving die we vandaag hebben aangenomen is een gepaste ontwikkeling met dit vooruitzicht in het achterhoofd. Desalniettemin blijf ik me ook inzetten op verschillende dossiers om de energie-efficiĆ«ntie van huishoudens en industrie te bevorderen. Want de meest veilige en schone energie is nog altijd de energie die we niet nodig hebben”.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange