CDA: eindelijk Europese beoordeling op buitenlandse investeringen

CDA: eindelijk Europese beoordeling op buitenlandse investeringen

CDA: eindelijk Europese beoordeling op buitenlandse investeringen 1280 723 Esther de Lange

CDA: eindelijk Europese beoordeling op buitenlandse investeringen

Vandaag hebben de Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt over het beoordelen van investeringen van buiten de EU. Esther de Lange heeft zich lange tijd ingezet voor een Europese benadering: “De laatste jaren zijn we te naïef geweest over buitenlandse directe investeringen in Europa waardoor chipmakers, verkeersinfrastructuur of energiebedrijven in handen zijn gevallen van buitenlandse partijen. Dit zijn bedrijven die voor ons vaak van groot strategisch belang zijn omdat ze bijdragen aan onze energievoorziening, veiligheid of simpelweg onmisbaar zijn voor onze welvaart. Ik ben daarom tevreden dat er nu eindelijk een akkoord is bereikt over een Europees controlemechanisme. De Europese Commissie gaat wat mij betreft zijn adviserende rol aan de lidstaten proactief oppakken.”

De Lange is met name verheugd dat ook onze voedselvoorziening onder deze wetgeving komt te vallen. “Dit is waar je het voor doet. Via mijn amendementen in het EP is het gelukt om onze voedselvoorziening ook onderdeel te maken van deze controle. In de toekomst kan de Europese Commissie zich ook uitspreken over overnames van grote landbouwbedrijven of zelfs landbouwgrond. Het is helaas zo dat landen als China of Saoedi-Arabië veel beter doorhebben dat een duurzame voedselvoorziening een van de belangrijkste strategische belangen van een land is. Ik ben dan ook blij dat de CDA-voorstellen om landbouwgronden onder deze screeningsmechanismen te laten vallen zijn aangenomen.”

Deze wetgeving is vooral aan het rollen gekomen door de enorme toename van Chinese investeringen in de EU. De afgelopen 10 jaar heeft China volgens sommige berekeningen meer dan €300 miljard geïnvesteerd in de EU. China wil koste wat het kost de kennisachterstand op Europa verkleinen. “Het moet duidelijk zijn dat de tijd van ‘all you can eat’ op de Europese binnenmarkt voorbij is. We moeten de Chinese koopzucht in Europa veel beter gaan toetsen. Met het akkoord van vandaag gaan we dat ook echt doen.” aldus Esther de Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange