CDA: Bestuur Eurozone moet slimmer en beter

CDA: Bestuur Eurozone moet slimmer en beter

CDA: Bestuur Eurozone moet slimmer en beter 2558 1804 Esther de Lange

In de Commissie Economische en Monetaire zaken van het Europees Parlement is vanochtend gestemd over de evaluatie en uitdagingen van het economische bestuur in de Eurozone. CDA-Europarlementariër Esther de Lange, schaduwrapporteur namens de EVP-Fractie, is blij met de steun voor het uiteindelijke rapport. Het rapport is met 32 stemmen voor, 24 stemmen tegen en 1 onthouding aangenomen. “Sommige politieke fracties willen van alle regels af en helemaal opnieuw beginnen. Dat is zeer onverstandig en zou een gevaar betekenen voor het economische herstel dat we nu doormaken. Voor het CDA staat voorop dat grote en kleine landen gelijk behandeld moeten worden en dat de democratische legitimiteit van het bestuur in de Eurozone moet worden versterkt,” aldus De Lange.

Het rapport schetst een gematigd positief beeld van de regels zoals het ‘Europese semester’ en het ‘begrotingspact’, die werden ontwikkeld in crisisjaren. Bijna alle landen zijn door de naleving van de Europese regels, in sommige gevallen met financiële ondersteuning, weer op de been geholpen. “Niemand heeft gezegd dat uit de crisis komen gemakkelijk zou zijn, maar het is duidelijk dat we positieve resultaten zien na het toepassen van de regels. Werkeloosheidscijfers dalen, begrotingen worden gezonder en banken staan er beter voor dan enkele jaren geleden. Structurele hervormingen en houdbare overheidsfinanciën zijn voorwaarden voor economische groei, overal in Europa,” aldus de CDA-Europarlementariër.
De bestaande wetgeving lijkt goed te werken, de algemene architectuur van de Monetaire Unie daarentegen is duidelijk nog niet af. De Lange: “De lange termijn-doelen van de Eurozone – beschreven in de zogenaamde Convergence Guidelines – moeten het onderwerp zijn van een parlementair debat in het kader van de normale wetgevingsprocedure aan het begin van het mandaat van de Europese Commissie. Daarnaast is het duidelijk dat sommige intergouvernementele elementen die de laatste jaren zijn afgesproken, zoals het ‘begrotingspact’, moeten worden geïntegreerd in het Verdrag. Dit zal ook burgers en overheden de mogelijkheid geven naar het Hof van Justitie te stappen, iets wat nu onmogelijk is. Hierdoor versterken wij de legitimiteit en onafhankelijkheid van de toepassing van de regels.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange