CDA: duurdere CO2-emissierechten, goed voor klimaat

CDA: duurdere CO2-emissierechten, goed voor klimaat

CDA: duurdere CO2-emissierechten, goed voor klimaat 1024 768 Esther de Lange

Vandaag heeft het Europarlement het politieke akkoord, dat werd bereikt in november 2017, over de herziening van het Europese emissiehandelsysteem bekrachtigd. Na deze stemming is de weg vrij voor de vierde handelsperiode van het systeem dat in 2021 van start zal gaan. Esther de Lange is blij met de uitkomst: “We voegen de daad bij het woord en laten zien dat we klimaatverandering wél serieus nemen.”

Esther de Lange: “We hebben meer dan twee jaar aan deze herziening gewerkt waarbij niet alleen politieke, maar ook grote nationale verschillen overbrugd moesten worden. Des te meer reden om blij te zijn dat er nu toch een breed gedragen akkoord ligt waar iedereen aan mee kan en zal doen. Ons uitgangspunt was om samen met de industrie en elektriciteitssector te werken aan ambitieuze en haalbare emissiereducties, in plaats van de fossielvrije shocktherapie die sommige partijen voor ogen hadden.”

Vanaf 2021 zal het overschot aan rechten die in omloop zijn uit het systeem worden gehaald. “Dit zal het systeem uit het slop halen en de prikkel om te investeren in schone en innovatieve oplossingen weer versterken. Ondanks dat dit pas in 2021 zal gaan gebeuren zien we dat de markten al reageren en is de prijs voor uitstoot de laatste maanden al significant gestegen. Dit zijn goede eerste tekenen, door een hogere marktprijs denken bedrijven beter na over reductiekansen en besparingen,” aldus De Lange.

Een van de wijzigingen die is doorgevoerd voor de volgende handelsperiode is een ruimer innovatiefonds. De Lange: “Of het nu gaat om Carbon Capture & Storage in de Haven van Rotterdam of slimme toepassingen voor de CO2 uitstoot van de chemische industrie in Geleen. Dit zijn de projecten die Nederland gaan helpen emissies te reduceren, ik ben dan ook blij dat hier op ons initiatief meer ondersteuning voor beschikbaar zal zijn. Het is nu aan Nederland om deze kansen te pakken.”

Een belangrijk deel in het akkoord zijn de voorzieningen voor het MKB en kleine uitstoters. De Lange “We moeten het MKB en kleine uitstoters niet gaan belasten met de bureaucratische rompslomp die deelname aan het ETS met zich mee kan brengen. Met name voor het MKB en kleine uitstoters kan dit kostbare en heel ingewikkelde administratie met zich mee brengen. Voor hen hebben we ervoor gezorgd dat het mogelijkheid is om buiten het ETS systeem te blijven zolang ze evenredige missiereducties realiseren.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange