CDA: Duidelijkheid nodig over cyberrisico’s

CDA: Duidelijkheid nodig over cyberrisico’s

CDA: Duidelijkheid nodig over cyberrisico’s 1024 768 Esther de Lange

Na de meest recente cyberaanvallen op Europese bedrijven heeft Esther de Lange met spoed aan de Europese Commissie gevraagd om de risico’s ervan in kaart te brengen en wat de schade is van de meest recente aanvallen. Ook wil ze horen welke stappen de Europese Commissie gaat zetten bij de herziening van de cybersecurity strategie om Europa weerbaarder te maken tegen deze dreigingen.

CDA-delegatieleider en woordvoerder industrie, Esther de Lange: “Ik wil weten wat dit betekent voor de veiligheid van kritische infrastructuur in Europa en wat de Europese Commissie er vervolgens mee gaat doen. Om te beginnen zal op Europees niveau een totaalbeeld vastgesteld moeten worden van die kritische infrastructuur in landen die essentieel is voor de onze veiligheid en hoe deze op dit moment beschermd worden tegen dit soort aanvallen. Denk daarbij aan kerncentrales, luchthavens en grote opslagplaatsen voor de petrochemische industrie. Het is een kwestie van tijd dat een uit de hand gelopen virus of een moedwillige aanval slachtoffers gaat maken.”

Esther de Lange pleit dan ook voor meer investeringen en samenwerking op het gebied van cyberveiligheid.  De Lange: “De grensoverschrijdende aard van deze dreigingen dwingt ons voorbij de landsgrenzen te denken en te handelen. In ieder geval met onze buurlanden en in EU-verband kan er nog veel gedaan worden om ons weerbaarder te maken. Bijvoorbeeld door het delen van kennis maar ook het investeren in gemeenschappelijke defensiecapaciteit op het gebied van cybersecurity.  Zeker ook voor een land als Nederland is dit van cruciaal belang door onze zeer complexe logistieke systemen en onze open economie. Het is dan ook moeilijk uit te leggen dat wij achterlopen op dit terrein. In alle lagen van de samenleving, van het onderwijs tot de overheid, zal er meer aandacht moeten komen voor de gevaren die voortkomen uit een volledig digitaal georganiseerde economie.”

***

De vragen aan de Europese Commissie die Esther de Lange 27 juni met spoed indiende:

1) Bestaat er op dit moment een reële dreiging in de Europese Unie op black-outs van elektriciteitsnetwerken en/of andere kritische infrastructuur door grootschalige cyberaanvallen zoals WannaCry en die van 27 juni 2017* die Europese huishoudens, bedrijven en industrie schade toe kunnen brengen?

2) Welke actie onderneemt de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat elektriciteitsnetwerken en andere kritische infrastructuur bestand zijn tegen dreigingen van deze aard zodat het risico op black-outs geminimaliseerd of vermeden kan worden?

3) Evalueert de Commissie de totale schade die is veroorzaakt door cyberaanvallen zoals WannaCry en die op 27 juni 2017 heeft plaatsgevonden en kan de Commissie aangeven hoeveel schade cyberaanvallen in Europa aanrichten ieder jaar?

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange