CDA: Commissie voorzichtiger met Europees depositostelsel

CDA: Commissie voorzichtiger met Europees depositostelsel

CDA: Commissie voorzichtiger met Europees depositostelsel 1024 576 Esther de Lange

Op 11 oktober presenteerde de Europese Commissie een communicatie over haar voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel (EDIS). De Commissie stelt daarin mogelijk aanpassingen voor, die hard nodig zijn om weer beweging te krijgen in het zeer gevoelige dossier.

Rapporteur voor het Europees Parlement Esther de Lange is tevreden met de suggesties: “Zoals het voorstel er lag waren we niet tot een akkoord gekomen en ik ben blij dat een aantal van mijn voorstellen zijn overgenomen. Zo heb ik altijd gesteld dat er begonnen moet worden met enkel liquiditeitssteun en is er meer conditionaliteit nodig bij een overgang naar een tweede fase met mogelijk ook verliesdeling.” Toch zijn er ook duidelijk nog zorgen over de communicatie van de Commissie, De Lange: “De genoemde conditionaliteit tussen de fases is veel te mager en de Commissie is vaag in hoeverre zij een blijvende rol zien voor de nationale stelsels en de financiering daarvan.”

In haar communicatie stelt de Commissie voor om steun uit het Europese garantiefonds te koppelen aan voorwaarden die de risico’s in de bankensector van landen verkleind. Esther de Lange: “Sommige landen, zoals Italië, zien in een Europees systeem de oplossing voor hun nationale problemen in de sector. Het zou onverantwoord zijn om nationale problemen te importeren naar het Europese vlak. Daarom hecht ik zo aan de volgorde: eerst de risico’s omlaag, dan kijken naar een gezamenlijke aanpak.”

Een Europees depositogarantiestelsel voor spaartegoeden is de laatste pijler van de bankenunie. Deze bestaat uit het toezicht op banken, regels voor het omgaan met faillissementen voor banken en het beschermen van spaarders.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange