CDA blij met oproep tot ambitieuze energie- en klimaatdoelen

CDA blij met oproep tot ambitieuze energie- en klimaatdoelen

CDA blij met oproep tot ambitieuze energie- en klimaatdoelen 3000 2250 Esther de Lange

Het Europees Parlement heeft vandaag in Straatsburg opgeroepen tot ambitieuze doelen voor CO2-reductie, duurzame energie en energie-efficiëntie in 2030. Lambert van Nistelrooij en Esther de Lange, CDA-Europarlementsleden en woordvoerders voor energie- en klimaatbeleid, zijn blij met het rapport dat is aangenomen: “Het huidige systeem met de drie doelstellingen voor 2020, heeft goed gewerkt. Dat willen we voortzetten.”

Het rapport sluit bovendien goed aan bij het Nederlandse energieakkoord. “Onze voorstellen voor realistische doelstellingen die goed zijn voor groen, groei en banen, zijn opgenomen in dit rapport. Hiermee geven we een duidelijk signaal af.”

“Het is nu hoog tijd dat de Nederlandse regering met een helder standpunt komt vóór de Europese top van maart. Het is de vraag of VVD/PvdA op één lijn zitten.”

Van Nistelrooij: “Er liggen overtuigende argumenten voor de regeringsleiders om in te stemmen met nieuwe doelstellingen. Een onderzoeksrapport van de Europese Commissie gaf aan dat een scenario waarin we in 2030 40% minder broeikasgas uitstoten leidt tot 645.000 banen in Europa. Met een doelstelling voor duurzame energie kan dat zelfs oplopen tot ruim 1 miljoen banen! Door innovatie voor schone energievormen als wind op zee verlagen we bovendien de kosten.”

Van Nistelrooij benadrukt dat Nederland en andere EU-landen het energiebeleid beter op elkaar moeten afstemmen. “Een goed werkende energiemarkt werkt immers over grenzen. We zien momenteel een renationalisatie van het energiebeleid, terwijl een gelijk speelveld en consistent beleid van belang zijn voor investeerders in duurzame energieprojecten.”

Esther de Lange geeft daarnaast aan dat een doel voor duurzame energie ook strategisch van belang is voor het terugdringen van Europa’s grote energieafhankelijkheid.

Europese wetgeving voor energie- en klimaatdoelen volgt naar verwachting in 2015.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange