CDA: Blij met eerste concrete stappen voor Europese defensie-industrie

CDA: Blij met eerste concrete stappen voor Europese defensie-industrie

CDA: Blij met eerste concrete stappen voor Europese defensie-industrie 3564 2058 Esther de Lange

Vandaag heeft de industriecommissie in het Europarlement ingestemd met de oprichting van een investeringsprogramma ter ondersteuning van de Europese defensie-industrie. CDA-Europarlementariër en industriewoordvoerder Esther de Lange: “Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen twee jaar, dan is het wel dat we de naïviteit achter ons moeten laten en we beter op onze eigen benen moeten leren staan als het aankomt op onze krijgsmacht. Daarvoor is betrokkenheid van en investering in onze defensie-industrie hard nodig.”

Bijzondere aandacht voor het MKB
Op initiatief van het CDA zijn er in de tekst voorzieningen opgenomen die het MKB een gunstigere positie geven ten opzichte van grote bedrijven als het aankomt op financiering. De Lange: “In Nederland bestaat de defensie-industrie voornamelijk uit MKB-bedrijven, in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Italië waar de industrie wordt gedomineerd door grote multinationals. Om te voorkomen dat alleen de grote jongens uit deze landen in aanmerking komen voor deze fondsen is het ons gelukt om een financieringsbonus aangenomen te krijgen voor projecten waar MKB-bedrijven bij betrokken worden. Dit biedt dus kansen voor Nederland.”

Europees geld voor Europese bedrijven
Om bestaande samenwerkingsverbanden niet compleet te diskwalificeren en innovatie te stimuleren is het ook mogelijk om projecten te financieren waar partijen uit derde landen bij betrokken zijn, hier worden wel strikte voorwaarden aan gesteld. De Lange: “Alleen Europese bedrijven mogen dit geld ontvangen. Tegelijkertijd moeten we innovatie niet in de weg staan. Zolang het intellectueel eigendom Europees blijft, kunnen onafhankelijke niet-Europese partijen ook betrokken worden bij bepaalde projecten.”

Voor de redactie:
• Initieel gaat het om €500 miljoen euro voor de periode 2019-2020. Vanaf 2020 moet het budget opgetrokken worden tot een volwaardig Europees investeringsprogramma voor defensie van €1 miljard per jaar, aangevuld tot €5 miljard met investeringen van de lidstaten. Het geld komt uit bestaande middelen in de Europese begroting.
• Het fonds is bestemd voor projecten (ontwerp, prototypering, testen, certificering) waar minimaal drie bedrijven en drie lidstaten bij betrokken zijn, daarnaast zal een project een financieringsbonus ontvangen wanneer MKB-bedrijven bij het project betrokken worden.
• Samenwerking met ondernemingen uit derde landen (zoals binnenkort het VK) kan in principe, maar enkel Europese bedrijven kunnen aanspraak maken op subsidies. Het eindproduct en de intellectuele eigendomsrechten blijven Europees;
• De ontwikkeling van vuurwapens die voornamelijk voor de export bestemd zijn, komt niet in aanmerking.

Na de stemming in de industriecommissie op 21 februari zullen de onderhandelingen met de Raad opgestart worden in maart 2018, met het oog op financiering van de eerste projecten in 2019.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange