CDA: Betere weerbaarheid Europa tegen gastekorten

CDA: Betere weerbaarheid Europa tegen gastekorten

CDA: Betere weerbaarheid Europa tegen gastekorten 760 435 Esther de Lange

Afgelopen nacht bereikte het Europees Parlement een akkoord met de lidstaten over de zekerheid van gasleveranties. De nieuwe wetgeving maakt de EU weerbaarder tegen abrupte gastekorten door regionale samenwerking te versterken en de introductie van een solidariteitsmechanisme.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange: “Ik ben blij dat er eindelijk een akkoord is gesloten, omdat we hiermee een positieve bijdrage leveren aan de energiezekerheid in Europa en zorgen dat Europese burgers nooit zonder gas hoeven komen te zitten. Het is ook goed dat regionale samenwerking als uitgangspunt is genomen in deze wetgeving, omdat landen vaak al goed samenwerken op energiegebied op regionaal niveau, zoals Nederland bijvoorbeeld binnen het Pentalateraal overleg.”

“We hebben de afgelopen jaren vaker gezien hoe energieleveranties in worden gezet als politiek wapen in en om Europa. Het zijn onze bedrijven en burgers die hiervoor de prijs betalen en in de winter de verwarming niet aan kunnen zetten. Europa moet niet naïef zijn en hierop beter voorbereid zijn in de toekomst. Ook voor Nederland, waar de gaswinning de komende jaren af zal nemen, zijn goede relaties met landen in de regio van groot belang,” aldus De Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange