CDA: Betere weerbaarheid Europa tegen gastekorten

Afgelopen nacht bereikte het Europees Parlement een akkoord met de lidstaten over de zekerheid van gasleveranties. De nieuwe wetgeving maakt de EU weerbaarder tegen abrupte gastekorten door regionale samenwerking te versterken en de introductie van een solidariteitsmechanisme.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange: “Ik ben blij dat er eindelijk een akkoord is gesloten, omdat we hiermee een positieve bijdrage leveren aan de energiezekerheid in Europa en zorgen dat Europese burgers nooit zonder gas hoeven komen te zitten. Het is ook goed dat regionale samenwerking als uitgangspunt is genomen in deze wetgeving, omdat landen vaak al goed samenwerken op energiegebied op regionaal niveau, zoals Nederland bijvoorbeeld binnen het Pentalateraal overleg.”

“We hebben de afgelopen jaren vaker gezien hoe energieleveranties in worden gezet als politiek wapen in en om Europa. Het zijn onze bedrijven en burgers die hiervoor de prijs betalen en in de winter de verwarming niet aan kunnen zetten. Europa moet niet naïef zijn en hierop beter voorbereid zijn in de toekomst. Ook voor Nederland, waar de gaswinning de komende jaren af zal nemen, zijn goede relaties met landen in de regio van groot belang,” aldus De Lange.