CDA: betere instrumenten tegen Chinese dumping

CDA: betere instrumenten tegen Chinese dumping

CDA: betere instrumenten tegen Chinese dumping 3564 2058 Esther de Lange

Vandaag hebben de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de modernisering van de Europese instrumenten voor handelsbescherming. Esther de Lange en Wim van de Camp zijn blij dat er eindelijk een akkoord ligt zodat Europese banen beter beschermd kunnen worden tegen oneerlijke handelspraktijken. “We moeten ophouden naïef te zijn in ons handelsbeleid. Landen hebben strategische belangen die soms lijnrecht ingaan tegen die van Nederland en de EU. De Europese burgers vragen daarom terecht om beter beschermd te worden tegen oneerlijke handelspraktijken.”

De definitieve tekst bevat voorzieningen waardoor Europa zich beter kan weren tegen gedumpte of gesubsidieerde goederen uit derde landen, wanneer er sprake is van marktverstorende factoren. De Lange & Van de Camp: “We kunnen niet machteloos toekijken wanneer gedumpte goederen onze markt opkomen en onze eigen industrie hard raakt. Met dit akkoord kunnen lidstaten zich beter wapenen tegen oneerlijke handelspraktijken en worden onze burgers ook kunnen beschermd tegen de negatieve effecten van oneerlijke globale handel.”

De nieuwe verordening is een reactie op de druk van China dat sinds het verstrijken van de relevante voorzieningen uit het Chinese WTO toetredingsprotocol verschillende procedures is gestart tegen de EU en de VS. China wilde de felbegeerde volwaardige WTO status van markteconomie hebben, maar voldeed niet aan de voorwaarden. De Lange & Van de Camp: “China is van groot strategisch belang voor de EU en een belangrijke handelspartner. Maar bij vrijhandel moeten wel eerlijke spelregels gelden en tot op heden speelde China te vaak vals. Europa heeft nu de middelen om harder en effectiever in te kunnen grijpen wanneer de Chinezen door concurrentievervalsing zich niet aan de regels houden.”

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange