CDA bemachtigt gewilde portefeuilles in het Europees Parlement

CDA bemachtigt gewilde portefeuilles in het Europees Parlement

CDA bemachtigt gewilde portefeuilles in het Europees Parlement 1024 683 Esther de Lange

Vandaag zijn de portefeuilles van de leden van het Europees Parlement bekend gemaakt. De CDA-delegatie heeft plekken weten te bemachtigen in de commissies die gaan over het klimaat, migratie en veiligheid, landbouw en industrie.

Terwijl de gesprekken over de “top jobs” in de EU in volle gang waren, vond in het Europees Parlement een andere belangrijke discussie plaats: de verdeling van de parlementscommissies. De commissies waar een lid van het Europees Parlement in zit, bepaalt voor een groot deel zijn of haar werkzaamheden voor de komende vijf jaar. Er zijn in totaal 751 Europarlementariërs en in de belangrijkste commissies is vaak maar plek voor enkele tientallen.

Esther de Lange, delegatieleider voor het CDA: “Wij zijn ontzettend blij met de strategische posten die we als CDA hebben weten te bemachtigen. We gingen de verkiezingscampagne in met de slogan ‘Beschermen wat van waarde is’. Om deze verkiezingsbelofte waar te kunnen maken moeten we aan tafel zitten, daar waar het gebeurt. Dat betekent voor de komende jaren: bij de gesprekken over het beschermen van het klimaat op een haalbare en betaalbare manier, veiligheid, een eerlijke economie en onze agrarische familie- en gezinsbedrijven. Aan die tafels zit het CDA de komende vijf jaar.”

Naast bovengenoemde commissies is het CDA ook vertegenwoordigd in de Visserijcommissie en de commissie Regionale ontwikkeling. Daarnaast treden CDA-Europarlementariërs op als plaatsvervangers in de commissies Economische en monetaire zaken, Internationale handel, Transport en Werkgelegenheid en sociale zaken. De Lange “Met deze portefeuilles kunnen we als CDA-delegatie echt een verschil maken in het Europees Parlement. Voor Nederland en voor Europa. Ik kijk uit om de komende vijf jaar weer aan de slag te gaan voor een sterk Europa dat kan inspelen op de uitdagingen van deze tijd.”

Voor de redactie

De verdeling van de commissies is als volgt:
Esther de Lange: lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en plaatsvervangend lid van de commissie Economische en monetaire zaken (ECON)
Jeroen Lenaers: lid en vice-coördinator voor de EVP van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en plaatsvervangend lid van de commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)
Tom Berendsen: lid van de commissies Industrie, onderzoek en energie (ITRE) en Regionale ontwikkeling REGI en plaatsvervangend lid van de commissie Vervoer en toerisme (TRAN)
Annie Schreijer-Pierik: lid van de commissies Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en Visserij (PECH) en plaatsvervangend lid van de commissie Internationale handel (INTA)

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange