Nieuws

Industrie, Onderzoek en Energie

Vandaag heeft het Europarlement ingestemd met de oprichting van een investeringsprogramma ter ondersteuning van de Europese defensie-industrie. CDA-Europarlementariër en industriewoordvoerder Esther de Lange: “in een wereld die steeds onvoorspelbaarder lijkt te worden is slimmere Europese samenwerking tussen Europese…

Vandaag heeft de Commissie juridische in het Europees Parlement gestemd over de hervorming van auteursrechten op het internet. CDA-delegatieleider Esther de Lange is tevreden met de uitkomst van de stemming: “De oude wetgeving stamt uit 2001. In internetjaren…

Esther de Lange vindt dat er een Europese reactie nodig is op het eenzijdige besluit voor heffingen op staal en aluminium van de Verenigde Staten. Industriewoordvoerder De Lange: “Trump zet met dit eenzijdige besluit de EU voor het…

Vandaag stemt de Commissie internationale handel in het Europarlement voor een aangescherpte versie van het wetsvoorstel voor het toetsen van buitenlandse directe investeringen in Europese strategische sectoren. De voorgestelde screening uit het wetsvoorstel heeft betrekking op sectoren die…

CDA-Europarlementariër Esther de Lange wil dat de Europese Commissie proportioneel en daadkrachtig optreedt in reactie op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. “Als President Trump niet begrijpt dat er alleen verliezers zijn in een handelsconflict, wie weet…

Vandaag heeft de industriecommissie in het Europarlement ingestemd met de oprichting van een investeringsprogramma ter ondersteuning van de Europese defensie-industrie. CDA-Europarlementariër en industriewoordvoerder Esther de Lange: “Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen twee jaar, dan is…

Vandaag heeft het Europarlement het politieke akkoord, dat werd bereikt in november 2017, over de herziening van het Europese emissiehandelsysteem bekrachtigd. Na deze stemming is de weg vrij voor de vierde handelsperiode van het systeem dat in 2021…

Vandaag heeft het Europarlement drie stukken wetgeving aangenomen uit het clean energy package. Het betreft de richtlijnen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de verordening governance van de energie-unie. Met de stemming vandaag heeft het Europarlement onder andere…

Vannacht is een voorlopig akkoord bereikt tussen het EP en de lidstaten over de hervorming van het Emissiehandelssysteem (ETS). Industriewoordvoerder Esther de Lange, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen: “Na 2,5 jaar onderhandelen is het gelukt een…

Vandaag heeft de energiecommissie ingestemd met de nieuwe wetsvoorstellen voor het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen (EPBD-richtlijn). Energiewoordvoerder Esther de Lange is “blij dat er overeenstemming is gevonden in de energiecommissie want de voorstellen zullen uiteindelijk leiden…