Nieuws

Economische en Monetaire zaken

Vandaag stemde de Commissie Economische zaken in het Europees Parlement over het Europese wetsvoorstel voor de harmonisatie van vennootschapsbelasting in Europa. CDA-Europarlementariër Esther de Lange zal tegen het rapport stemmen. De Lange: “Het gelijktrekken van de grondslag voor…

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe voorstellen gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Met drie wetgevende voorstellen en een aantal ‘communicaties’ over mogelijk verdere stappen geeft de EC hiermee opvolging aan haar…

Op 11 oktober presenteerde de Europese Commissie een communicatie over haar voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel (EDIS). De Commissie stelt daarin mogelijk aanpassingen voor, die hard nodig zijn om weer beweging te krijgen in het zeer gevoelige dossier.…

Vier oktober presenteerde de Europese Commissie nieuwe plannen om btw-fraude aan te pakken en gefaseerd (tot 2022) transacties btw-plichtig te maken in het land van verkoop, in plaats van in het land van bestemming. De Commissie doet geen…

Vandaag heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd met als doel de euro-gedenomineerde handel van financiële producten en het vrijgeven of ‘clearen’ van financiële transacties tussen grote marktpartijen verplicht onder Europees toezicht te laten vallen. Esther de Lange,…

Lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om een laag btw-tarief te hanteren voor digitale media, zoals e-books en kranten, net als voor papieren media. Dat staat in een rapport dat met ruime meerderheid is aangenomen door de commissie Economische…

Na een lange maand hard werken is je salaris weer gestort. Er gaat gelijk een deel naar je spaarrekening, waarop je al jaren aan het sparen bent voor je oude dag. Als zelfstandig ondernemer heb je namelijk alleen…

Vandaag stemt het Europees Parlement in met de oprichting van het Junckerfonds (EFSI). Met het fonds wil Europa minstens 315 miljard euro aan investeringen lostrekken bij grote investeerders. Het geld wordt vrijgemaakt voor projecten die zorgen voor duurzame…

In de Commissie Economische en Monetaire zaken van het Europees Parlement is vanochtend gestemd over de evaluatie en uitdagingen van het economische bestuur in de Eurozone. CDA-Europarlementariër Esther de Lange, schaduwrapporteur namens de EVP-Fractie, is blij met de…

De radicaal-linkse partij Syriza won gisteren de verkiezingen in Griekenland.  CDA-delegatieleider Esther de Lange: “De Griekse kiezer heeft zich uitgesproken voor verandering en tegen de partijen die met jarenlang wanbeleid Griekenland diep in de problemen hebben gebracht. Wij verwachten van…