Betere energieprestaties van gebouwen besparen milieu en geld

Betere energieprestaties van gebouwen besparen milieu en geld

Betere energieprestaties van gebouwen besparen milieu en geld 960 638 Esther de Lange

Vandaag heeft de energiecommissie ingestemd met de nieuwe wetsvoorstellen voor het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen (EPBD-richtlijn). Energiewoordvoerder Esther de Lange is “blij dat er overeenstemming is gevonden in de energiecommissie want de voorstellen zullen uiteindelijk leiden tot de noodzakelijke verduurzaming en het verminderen van de Europese energieafhankelijkheid”.

Gebouwen: grote uitstoter en energieverbruiker
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik van de Europese Unie en 36% van de Europese uitstoot van CO2. De Lange: “Er is een groot potentieel in de verduurzaming van het Europese gebouwenbestand – en het is hard nodig om dit potentieel te benutten zodat we in Nederland én in Europa de energievraag en uitstoot van schadelijke broeikasgassen terug kunnen dringen. Uiteindelijk zullen slimmere, en beter geïsoleerde gebouwen, bedrijven en huishoudens mensen geld besparen. Verder wordt een breder maatschappelijk belang gediend omdat Europa minder afhankelijk zal worden van geïmporteerde energie”.

Langetermijnstrategieën
Een van de aangenomen voorstellen betreft een eis voor lidstaten om langetermijnstrategieën te ontwikkelen en het instellen van meetmomenten voor de verduurzaming en het gasvrij maken van het gebouwenbestand tegen 2050. Deze ambitie sluit en sluit goed aan op het regeerakkoord. De Lange: “Wie progressie wil boeken moet het ook kunnen meten, want meten is weten. Goed dat deze voorzieningen zijn aangenomen die bovendien ook terugkomen in het regeerakkoord”.

Realistische voorschriften voor laadpalen
De aangenomen voorstellen bevatten ook voorschriften voor het aanleggen van de gepaste voorbekabeling voor de aanleg van laadpalen voor elektrische auto. Esther de Lange: “Onze gebouwen moeten toekomstbestendig zijn, ook op het gebied van elektrisch rijden. In plaats van onrealistische en dure eisen op te leggen voor de bouw van laadpalen bij de renovatie van gebouwen en grote parkeerplaatsen heeft het CDA er juist voor gepleit om hier enkel de gepaste voorbekabeling te voorzien, zodat de opstap naar een laadpaal voor de hand ligt, maar overheden en ondernemers niet worden gedwongen om palen te bouwen die mogelijkerwijs de komende jaren nog niet gebruikt gaan worden”.

Verder bevatten de aangenomen voorstellen onder andere voorzieningen met betrekking tot renovaties, energiesystemen in gebouwen, inspecties en het opzetten van een database om de energieprestaties van gebouwen beter in kaart te brengen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange