Akkoord bereikt over verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa

Akkoord bereikt over verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa

Akkoord bereikt over verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa 1024 712 Esther de Lange

De Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement hebben vandaag een akkoord bereikt dat voor het eerst ooit banken verplicht minimumvoorzieningen te treffen voor oninbare leningen. Co-rapporteur Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is tevreden over de uitkomst:

“Ik ben blij dat we dit akkoord nog voor de kerst hebben weten te bereiken. Banken worden zo medeverantwoordelijk voor het tegengaan van nieuwe rommelkredieten. De eurocrisis heeft ons laten zien dat we niet lichtzinnig met deze risico’s om mogen gaan. Juist omdat bij het redden van banken wel naar de samenleving wordt gekeken.”

In de EU hebben banken €820 miljard aan leningen op hun balans staan die moeilijk of niet te innen zijn. Deze leningen zijn flinke onzichtbare risico’s die in tijden van crisis voor instabiliteit kunnen zorgen op de financiële markten. Banken worden nu verplicht om voor slechte leningen een buffer op te bouwen om deze risico’s af te dekken.

Afhankelijk van het type lening ontstaat de verplichting voor een voorziening van 100% al na 3 jaar (ongedekte leningen), na 7 jaar (gedekte leningen) of na 9 jaar (leningen gedekt met onroerend goed). De ECB kan daar nog een extra verplichting bovenop leggen door het pad waar nodig te versnellen.

“Dit is voor bijna alle lidstaten van de Unie een zeer gevoelig dossier. Ik ben daarom erg blij dat we toch een akkoord hebben weten te bereiken. Hiermee zorgen we voor een veel betere bescherming bij een volgende crisis, maar we zijn er nog niet. De lijken moeten uit de kast, zeker in landen als Italië. Daarom is het van belang om de al bestaande rommelkredieten aan te pakken met het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn voor de zogenaamde ‘secundaire markt’ voor NPLs. Over dit voorstel hopen we in het nieuwe jaar ook een akkoord te bereiken.”, aldus de Lange.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange