Aanstelling als rapporteur op de herziening van de Europese begrotingsregels

Aanstelling als rapporteur op de herziening van de Europese begrotingsregels

Aanstelling als rapporteur op de herziening van de Europese begrotingsregels 1024 712 Esther de Lange

Afgelopen maand ben ik benoemd als rapporteur van het Europees Parlement voor de herziening van het Europese Stabiliteits- en Groeipact. Dit betekent dat ik allereerst een positie moet vormen die gesteund wordt door een meerderheid van het Europees Parlement, waarna ik vervolgens namens het Europees Parlement zal onderhandelen over de wettekst met de lidstaten, vertegenwoordigd door de Raad. Het gaat hierbij om de Europese regels voor nationale begrotingen. Eén euro betekent immers ook dat het economische beleid van landen goed op elkaar moet aansluiten. Zeer belangrijk dus, want een gezonde economie en houdbare schulden zijn kernvoorwaarden voor onze Europese welvaart. Omdat dit dossier ook politiek gevoelig ligt, heeft het Europees Parlement ervoor gekozen om te werken met twee rapporteurs, ieder met een andere politieke kleur. De Portugese mevrouw Marques is daarom naast mij aangesteld. Zij vertegenwoordigt de sociaaldemocraten en ik als CDA’er de christendemocraten. Idealiter wil men nog voor het einde van het jaar een akkoord, wat buitengewoon snel is voor een Europese wet. Het wordt voor mij dus ook op dit vlak een druk en interessant najaar.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange