Aanpak voedselfraude over andere boeg gooien

Aanpak voedselfraude over andere boeg gooien

Aanpak voedselfraude over andere boeg gooien 1319 987 Esther de Lange

Veel gesjoemel met voedsel blijft nu onopgemerkt

Europa moet harder en slimmer optreden tegen gesjoemel met voedsel, zoals recent met paardenvlees dat werd verkocht als rundvlees. Die conclusie trekt voedselfrauderapporteur Esther de Lange (CDA Europarlementariër en kandidaat-lijsttrekker) in het rapport dat ze donderdag 17 oktober presenteerde in het Europarlement.

“De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten hun focus, beleid en controles uitbreiden van uitsluitend gezondheidsaspecten naar alle gevallen van voedselfraude”, vindt De Lange. “Gezondheid gaat voor alles, maar door de eenzijdige focus daarop blijven andere gevallen van voedselfraude nu grotendeels onder de radar. Die oogkleppen moeten zo snel mogelijk af.”

Dat vraagt volgens De Lange om een andere manier van werken, in Europa en in de lidstaten. “Het feit dat Europa nog niet eens de definitie van voedselfraude heeft vastgelegd laat zien dat die omslag in het denken nog in de kinderschoenen staat.”

Producten met een hoog risico op fraude zijn onder andere olijfolie, vis en biologische producten. Fraudeurs slaan vooral toe waar de pakkans klein is en de winst groot. De Lange ontving zelfs signalen dat de georganiseerde misdaad zich steeds vaker met voedselfraude inlaat.

Het rapport noemt een aantal elementen die structureel het risico op voedselfraude vergroten, zoals de grote verschillen tussen landen in controle en handhaving, het vrijblijvende karakter van de grensoverschrijdende samenwerking voor gegevensuitwisseling en opsporing en de toegenomen complexiteit van de voedselproductieketen.

Het is volgens De Lange nu van groot belang de pakkans bij voedselfraude te vergroten om fraudeurs te ontmoedigen. Voorstellen die ze daartoe doet zijn onder andere minder voorspelbare controles, hogere sancties van ten minste het dubbele van de illegale winsten en het intrekken van vergunningen als bedrijven herhaaldelijk in de fout gaan. Verder vraagt De Lange ook om de rol van de Europese controledienst FVO uit te breiden. Europese lidstaten zouden ook beter moeten samenwerken bij grensoverschrijdende gevallen van voedselfraude. Daarnaast heeft het bedrijfsleven de taak verantwoord in te kopen en zouden bedrijven fraudesituaties moeten melden aan de autoriteiten. “Alleen als de landen en de EU, de overheid en het bedrijfsleven de handen ineenslaan kunnen we een vuist maken tegen voedselfraude”, aldus De Lange.

Esther de Lange sprak voor haar rapport met vertegenwoordigers van alle relevante partijen (waaronder producenten, handelaars, winkeliers, consumenten, wetenschappers, nationale autoriteiten, de Europese Commissie, EUROPOL, etc.).

20131018 Esther in Editie NL2

Op 17 oktober was ik live vanuit Brussel te zien in het programma EditieNL over de presentatie van mijn voedselfraude rapport. Bekijk de uitzending hier terug.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange