CDA: samenwerking nodig voor veilige kerncentrales in grensgebieden

CDA: samenwerking nodig voor veilige kerncentrales in grensgebieden

CDA: samenwerking nodig voor veilige kerncentrales in grensgebieden 6000 4000 Esther de Lange

PERSBERICHT

CDA: samenwerking nodig voor veilige kerncentrales in grensgebieden

Vandaag heeft het Europees Parlement zich uitgesproken over nieuwe financiering voor Euratom-programma’s. Euratom is de organisatie die vreedzame toepassingen van kernenergie bevordert in de EU. CDA-EuroparlementariĆ«r Esther de Lange heeft zich hard gemaakt voor meer kennisdeling tussen lidstaten en gezamenlijke inspecties van nucleaire installaties in grensgebieden. Met succes: het Europees Parlement heeft deze voorstellen overgenomen.

De Lange: “De gebrekkige veiligheidssituatie in Tihange en Doel zorgt al te lang voor onrust in de grensregio’s. Veiligheid en het welzijn van de omwonenden rondom nucleaire installaties moeten absolute prioriteit hebben. Het benadrukken van het belang van samenwerking over de landsgrenzen heen is weer een stap in de goede richting. Het is nu aan de Raad en de Europese Commissie om hiermee aan de slag te gaan.”

De Lange zette zich ook al in voor grensoverschrijdende inspecties bij nucleaire installaties in grensgebieden binnen eerdere Euratom-programma’s. Daarnaast riep de CDA-delegatie in het Europees Parlement op om binnen Benelux-verband te werken aan zulke gezamenlijke inspecties. Samen met haar christendemocratische collega’s uit de Euregio Jeroen Lenaers (CDA), Sabine Verheyen (CDU, DL), Pascal Arimont (CSP, BE) en Claude Rolin (CDH, BE) pleitte De Lange voor uniforme en bindende veiligheidsnormen voor kerncentrales op Europees niveau. En voor de oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit voor nucleaire veiligheid die nationale toezichthouders en exploitanten op de vingers kan tikken.

De financiering voor Euratom is een onderdeel van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon Europe).

Informatie voor redactie:Het rapport van Kumpala Natri is een niet-wetgevend voorstel dat de Europese Commissie en de Raad van Ministers oproept om de aanbeveling van het Europees Parlement mee te nemen.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange