Nieuws

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe voorstellen gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Met drie wetgevende voorstellen en een aantal ‘communicaties’ over mogelijk verdere stappen geeft de EC hiermee opvolging aan haar…

Tijdens de bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken vandaag in Brussel heeft Nederland haar deelname toegezegd aan de Permanente Gestructureerde Samenwerking op het gebied van Defensie (PESCO). Esther de Lange is blij met deze nieuwe fase in…

Vragen over de risico’s van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen gesignaleerd in Europa. 1) Is de Europese Commissie bekend met het bericht uit de Guardian* waarin wordt vermeld dat er een wolk met radioactieve afvalstoffen is gesignaleerd…

Vannacht is een voorlopig akkoord bereikt tussen het EP en de lidstaten over de hervorming van het Emissiehandelssysteem (ETS). Industriewoordvoerder Esther de Lange, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen: “Na 2,5 jaar onderhandelen is het gelukt een…

Op 11 oktober presenteerde de Europese Commissie een communicatie over haar voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel (EDIS). De Commissie stelt daarin mogelijk aanpassingen voor, die hard nodig zijn om weer beweging te krijgen in het zeer gevoelige dossier.…

In oktober publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift ´Plos One´ een onderzoek waaruit blijkt dat dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met meer dan 75% is afgenomen en hiermee een ernstig ecologisch probleem op kan leveren. De…

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005195/2017 aan de Raad Artikel 130 van het Reglement Esther de Lange (PPE) Betreft: Ratificatie van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme; strafbaarstelling…

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-004398/2017 aan de Commissie Artikel 130 van het Reglement Esther de Lange (PPE) Betreft: Cyberaanvallen in de Europese Unie 1. Bestaat er op dit moment een reële dreiging in de Europese Unie…

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-008678/2016 aan de Commissie Artikel 130 van het Reglement Jeroen Lenaers (PPE) en Esther de Lange (PPE) Betreft: Commissaris Timmermans over betrokkenheid van Gülenbeweging bij coup in Turkije Op dinsdag 15 november…

In het artikel „Diagnostic alarmant d’EDF sur les diesels de secours des reacteurs nucleaires”(1) wordt gewezen op interne documenten van EDF die erop wijzen dat tussen juli 2012 en december 2014 de staat van het overgrote deel van…